راه طولانی ای داری تا به هدفت برسی !

سعی کن اول مسیرتو بشناسی ! رقبا رو تحلیل کنی !

با اصول آشنا شو !

یاد بگیر که باید چطور از موانع عبور کنی !

حالا وقتشه دورخیز کنی به سمت هدفت !

آماااااااااااده ای ؟