در ۱۱ سالگی از تیک اخراج شد. او بدلیل اختلال هورمونی کمتر از همسالانش رشد کرده بود.
مسی ۳ سال برنده توپ طلا فیفا شد .

شرایط فعلی تصمیم گیرنده نیستند ؛ این شمایید که در مورد آینده خودتون تصمیم میگرید .