از تیم بسکتبال دبیرســتان اخراج شد و خودش رو توی اتــاقش حبس کرد و گریه کرد.
مایکل ۶ دوره قهرمان NBA شد، ۵ دوره ارزشمندترین بازیکن NBA لقب گرفت و ۴ بار قهرمان ستارگان NBA گردید.

ما هم میتونیم ... هر چند که ممکنه شرایط فعلیمون خوب نباشه ... آینده رو خودمون میسازیم