چند دلیل از دلایلی که معمولا افراد رو به کارافرین شدن سوق میده رو نوشتم . شما چرا به کارآفرینی فکر میکنید ؟ در بخش نظرات برام بنویسین

1.خلاقیت زیادی دارم .

2.دنبال کار راحت تر هستم .

3.نمیتوانم برای دیگران کار کنم .

4.چیزی برای از دست دادن ندارم .

5.بیش از حد بلند گرواز هستم .

6.عاشق ازادی هستم .