از بازخوردها یاد بگیرید !

باور کنید ، بازخورد بهترین دوست شماست .

از انتقادها یاد بگیرید و از آنها بعنوان روشی برای پیشرفت و عنوان طرح استفاده کنید

پیدا کردن اشتباه و تصحیح آنیک فرآیند بسیار زیباست .

جعبه نباشید !

ما هر روز با ایده ها کار میکنیم و نیاز داریم جعبه ذهنمان برای دریافت آنها باز باشد.

حتی شما اگر یک متخصص طراحی باشید؛ همیشه درست عمل نخواهید کرد . پس یادگیری همیشه ضروری است

مهارت های خود را تمرین کرده و مهارت های جدید یاد بگیرید .

از ابزار های جدید استفاده کنید؛ را های جدیدی را برای توسعه ایده های خود بدست آورید؛از هیچ روشی برای توصیه خود نگذرید.

همکاری کنید !

بعنوان یک فرد خلاق ما باید با دیگر افراد خلاق همکاری کنیم.این به ما امکان میدهد مهارت های خود را بهتر رشد و توسعه دهیم.خود را با کسی مقایسه نکنید، این رقابت نیست !

سعی کنید چیزی که یاد گرفتید رو آموزش بدین . یاد دادن بهترین راه برای یادگیری است .

فراتر از حد معمول باشید !

چه چیزی زیباتر از آن است که عاشق کاری که انجام میدهید باشید؟

ما بعنوان طراح باید کارهایی برای زباییی و کاربردی بودن طرح داشته باشیم؛ برای این راهکارها باید فراتر از حد معمول به طرح نگاه کنیم.

همیشه باید راه حل های جایگزین داشته باشیم تا بهترین حالت ممکن را خروجی بگیریم