برای بستن پورت های مانند ۲۵ ، ۴۴۵ ، torrent و …

 

از winbox IP > Firewall > filter ruls  هر پورتی رو خواستین اینجا add و drop کنید