برای فوروارد کردن ساب دامنه به آدرس دیگر کار کافیست در مسیری که می خواهید آن را به آدرس دیگری forward کنید یک فایل index.html ایجاد نمایید و محتویات زیر را در آن وارد کنید :

 

<html>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″/>
<head>
<title>your titletitle>
<meta http-equiv=”REFRESH” content=”۵;url=http://eisantarh.ir”>HEAD>
<BODY>
<br><br><br><br><center>
please wait
center>
BODY>
<HTML>